СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

Преку нашата политика за квалитет, нашата компанија ја нагласува примарната заложба за почитување на барањата за квалитет од страна на клиентот и спроведување на стратегијата за нула грешка.

НАШАТА ПОЛИТИКА

Политиката која Injection Moulding Прилеп ја поседува, претставува сет на принципи и стандарди, според кои, ние како компанија се раководиме.

Политиката, ги сочинува процедурите кои што ние ги користиме, со цел да го одржиме квалитетот на нашите производи и услуги, на највисоко ниво.

ISO 9001:2015 CERTIFICATE