СТРАТЕГИЈА, МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија и Визија

Нашата визија е да постанеме водечки снабдувач за вбризгано лиење на пластични компоненти, вбризгано лиење на пластика врз инсерти, монтажа, тампо принт, и да ја одржиме нашата позиција во снабдувачкиот синџир, останувајќи професионални и конкурентни, преку исполнување на барањата на нашите клиенти.

Нашата мисија е преку конзистентен фокус кон нашите клиенти, квалитет и стратегија на нула грешка, континуирано да се подобруваме и одржуваме.

ИСТОРИЈА

Нашата компанија е директна странска инвестиција на германската компанија ACCOMPLAST GmbH и нејзина 4-та ќерка, основана во Март 2015 година како регионален добавувач за техничкo обликување на пластика во автомобилската индустрија, лоцирана во Прилеп, Северна Македонија.

Ние нудиме интелигентни решенија за вбризгано лиење на пластични компоненти, вбризгано лиење на пластика врз инсерти, монтажа на компоненти и принтање на тампо принт врз лиени компоненти. Нашите производи се доставуваат до најразлични клиенти низ целиот свет, но пред се, во автомобилскиот сектор.

НАШИОТ ТИМ

Ние не сме тим затоа што работиме заедно, ние сме тим затоа што се почитуваме, имаме доверба и се грижиме еден за друг.

Големите работи во бизнисот, никогаш не ги прави една индивидуа, тие се направени од група на луѓе.